Thứ Hai, 2 tháng 7, 2012

Chương trình tự học tiếng anh phản xạ Effortless English

0 nhận xét

Bí mật quan trọng nhất để học tiếng anh thành công

0 nhận xét

Hôm nay tôi có một bí mật học tập tiếng Anh quan trọng trong chương trình tự học tiếng anh Effortless English

Bạn đã biết 7 quy tắc của Effortless English – nhưng  thực tế, có 1 bí mật quan trọng hơn tất cả. Bí mật này là chìa khóa để thành công. Bí mật lớn nhất để giúp bạn học tiếng Anh thành công đó chính là CẢM XÚC.

Trong thực tế, có một "bí mật" giúp bạn thành công trong bất cứ lĩnh vực nào, bao gồm cả học tiếng Anh ! Bí mật này không phải là một phương pháp học siêu việt, không phải là một giáo viên giỏi và cũng không phải là một giáo trình học tiếng anh tuyệt vời. Đó là CẢM XÚC của chính bạn.
 

Copyright 2008 All Rights Reserved Revolution Two Church theme by Brian Gardner Converted into Blogger Template by Bloganol dot com